Czym jest myjka ultradźwiękowa?

Myjka ultradźwiękowa to urządzenie coraz częściej stosowane w medycynie jako przedmiot służący do mycia i sterylizacji narzędzi medycznych i laboratoryjnych. Myjka ta myje i sterylizuje znacznie lepiej niż inne urządzenia a robi to za pomocą nowoczesnej metody ultradźwięków.

Na czym polega mycie myjką ultradźwiękową?

Metoda mycia ultradźwiękami opiera się na przemieszczaniu się fal dźwiękowych w danym ośrodku przewodzącym. W tym przypadku jest to woda destylowana ze specjalnym środkiem myjącym. W płynie ultradźwiękowym znacznie rośnie natężenie dźwięku, w wyniku tego powstaje wiele mikropęcherzyków, które następnie, pod wpływem ciśnienia, implodują. Każda taka sytuacja wytwarza mały ale bardzo silny strumień powietrza, który oczyszcza, mytą powierzchnię danych narzędzi, z brudu.

Przestrzeganie pewnych reguł

Myjka ultradźwiękowa (tutaj) jest zawsze skuteczna, jednak przy jej użyciu należy przestrzegać kilka podstawowych reguł. Należy więc:

  • oczyścić ręcznie widoczny brud na narzędziach, przed umieszczeniem ich w myjce,
  • należy użyć funkcję odgazowania płynu, przed umieszczeniem w myjce narzędzi,
  • myjki nie wolno przeładowywać,
  • wszystkie narzędzia włożone do myjki powinny mieć otwarte wszelkie swoje zapadki, tak by łatwo było wymyć wszystkie elementy narzędzi,
  • po zakończeniu pracy myjki trzeba wszystkie narzędzia wyjąć z niej, wypłukać a następnie osuszyć,
  • płyn w myjce należy zmieniać po każdym myciu.

Rekomendowane artykuły