Dobre suszarki laboratoryjne

Laboratoria na całym świecie wykorzystują do pracy szereg urządzeń. Jednym z nich są suszarki laboratoryjne. Ale suszarki to nie tylko urządzenia, w których suszymy szkło laboratoryjne. Tak naprawdę suszenie szkła odbywa się w nich niezwykle rzadko. Zazwyczaj są wykorzystywane, do zupełnie innych działań.

Suszarka laboratoryjna — suszenie próbek

Wiele reakcji chemicznych zachodzi w środowisku ciekłym. W wyniku reakcji powstają często koloidy lub zawiesiny. Zawiesiny często są również zarówno początkową formą, jak i końcową. W wielu przypadkach interesuje nas do dalszej analizy tylko zawiesina lub koloid, ale na przykład sączenie nie wchodzi w grę. Suszenie w normalnych warunkach może natomiast trwać bardzo długo. W takiej sytuacji stosuje się właśnie suszarki laboratoryjne z DanLab. Suszarka ma stale podniesioną temperaturę, która jednocześnie nie jest za wysoka, jednocześnie obieg powietrza usuwa z komory nagromadzoną wilgoć, dzięki czemu parowanie jest efektywne.

Suszarka laboratoryjna — testy zmęczeniowe materiału

Suszarki są również wykorzystywane, na przykład podczas przeprowadzania zmęczeniowych prób termicznych materiałów konstrukcyjnych. Tego typu testy wymagają przeprowadzenia wielu cykli wygrzewania i studzenia. Często badania takie trwają całe dnie. Odpowiednio zaprogramowana suszarka, może niemal sama przeprowadzić za nas eksperyment, dzięki czemu oszczędzamy sporo czasu. Naszym zadaniem jest jedynie od czasu do czasu nadzorować przebieg testów. Tego typu badania są jednymi z najważniejszych, jakie muszą być przeprowadzone, aby dany materiał został uznany za bezpieczny i dopuszczony do produkcji.