Areometr – do czego służy? Jakie są jego rodzaje?

areometr

 

Areometr używany jest celem pomiaru gęstości cieczy albo procentowego stężenia roztworu. Wykonuje się je ze szkła mającego podzielnię papierową. Górną, znacznie węższą część areometru nazywamy trzpieniem, zaś dolną korpusem. Areometry można skalować w procentach, kg/m3, mG/mm3, G/cm3, G/ml roztworu. Skalowanie musi odbywać się z zachowaniem wybranej temperatury poddawanej pomiarom cieczy. Temperatura ta nazywana jest temperaturą odniesienia każdego areometru, zaś przy wybranych specjalnych areometrach 70 stopni Celsjusza, 15 stopni Celsjusza oraz 6 stopni Celsjusza. Areometry zawierające wtopiony w kadłub termometr, nazywane są termoareometrami. 

Podział areometrów 

Z uwagina różnorodne przeznaczenie, areometry podzielić można na: 

  • alkoholomierze – do pomiaru alkoholu,
  • densymetry – do mierzenia właściwego ciężaru,
  • urometry – densymetry do moczu,
  • laktodensymetry – termodensymetry do mleka,
  • siłomierze – do pomiarów roztworu soli,
  • cukromierze – do pomiarów roztworu cukru. 

Areometry – zalecenia 

Należy używać areometrów wyłącznie do cieczy, do których zostały stworzone. W przeciwnym przypadku, musimy wziąć pod uwagę właściwą poprawkę. Trzeba też zwracać uwagę na temperaturę odniesienia. W miarę potrzeb zastosować poprawkę celem otrzymywania rzeczywistej gęstości. Odczytując wskazania musimy brać pod uwagę, czy odczyt ma być dolny czy górny według wskazówek, które zostały podane na podzielni. Podczas pomiarów areometr powinien być czysty. Po zastosowaniu trzeba go dokładnie wypłukać i wytrzeć za pomocą suchej szmatki. 

Rekomendowane artykuły