elektroliza

Elektroliza roztworów wodnych

Elektroliza to proces fizykochemiczny polegający na uwolnieniu na elektrodach składników rozpuszczonych substancji lub innych substancji, które powstają w wyniku reakcji wtórnych na elektrodach, do których dochodzi podczas przepływu prądu elektrycznego przez roztwór lub stopiony elektrolit.