Czy dobrze przechowujesz leki?

Przechowywanie leków w szpitalach lub aptekach wymaga specyficznych warunków, które muszą być ściśle przestrzegane. Niedopuszczalne są żadne odstępstwa. Nieodpowiednie przechowywanie środków leczniczych może spowodować ryzyko wystąpienie zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta oraz przyczynić się do obniżenia ich skuteczności.

Jak przechowywać leki?

Należy:

  • zadbać o stabilną temperaturę i wilgotność pomieszczeń, zaopatrując je w rejestratory temperatury i wilgotności,
  • zabezpieczyć leki przed zakurzeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem,
  • zaopatrzyć pomieszczenia w urządzenia odpowiadające za ich odpowiednią wentylację,
  • chronić przed promieniami słonecznymi,
  • leki przechowywać na regałach, w szufladach ekspedycyjnych, szafach ekspedycyjnych lub magazynowych,
  • środki odurzające lub substancje psychotropowe przechowywać w zabezpieczonych szafach lub kasetach,
  • środki wymagające przechowywania w niskiej temperaturze, przechowywać w lodówkach lub szafach chłodniczych przestrzegając zaleceń producenta.

Najważniejsze w tym wszystkim jest, aby leki były przechowywane w odpowiedniej temperaturze, która najczęściej musi wynosić między 15-25°C. Jednak oprócz właściwej temperatury ważna jest też wilgotność powietrza, która powinna wynosić poniżej 70% RH. Zaopatrzenie się w rejestrator temperatury i wilgotności powietrza pomoże kontrolować temperaturę oraz zapobiec ryzyku występowaniu jej wahań.

Rekomendowane artykuły