Czym są eksykatory?

eksykatory

Niektóre materiały badane w laboratoriach są narażone na szkodliwe działanie wilgoci. Z tego powodu są one przechowywane w hermetycznych naczyniach zwanych eksykatorami. Podpowiadamy, co należy wiedzieć o tym ważnym elemencie wyposażenia laboratoriów.

Eksykatory – najważniejsze informacje

eksykatory

W większości przypadków opisywane naczynia laboratoryjne posiadają okrągły kształt i są wykonane z grubościennego szkła. Czasami spotyka się modele wyprodukowane z tworzyw sztucznych. W środku eksykatora (dostępnego na DanLab) umieszcza się specjalną platformę służącą do przechowywania badanych materiałów. Dolna część naczynia zawiera środek pochłaniający wilgoć. W wielu przypadkach jest to żel krzemionkowy, ale mogą to też być chlorki lub siarczany wapnia. Obrzeża pokrywy naczynia powinny być zabezpieczone smarem próżniowym albo wazeliną, co przekłada się na zwiększoną szczelność.

Eksykatory – zastosowanie

Najpowszechniejszym sposobem zastosowania opisywanych naczyń laboratoryjnych jest ochrona różnego rodzaju substancji. Ponadto można je wykorzystywać do ostrożnego odparowywania prób. W takich przypadkach eksykator jest podłączany do pompy próżniowej zwiększającej ciśnienie wewnątrz naczynia. Taka operacja wymaga stosowania środków zabezpieczających przed ewentualnym rozerwaniem eksykatora. Opisywana naczynia hermetyczne są też używana do ogrzewania suszonych substancji. Niezależnie od sposobu ich wykorzystania należy pamiętać o jak najrzadszym otwieraniu pokryw takich naczyń. W takich sytuacjach ich zawartość jest narażona na kontakt z wilgocią atmosferyczną.

Rekomendowane artykuły