Niezastąpiony spektrometr

Spektrometr to urządzenie wykorzystywane w różnego typu laboratoriach oraz ośrodkach badawczych. Dziś ciężko sobie wyobrazić prace badawcze bez spektrometru, ponieważ z jego wykorzystaniem możliwe jest prowadzenie wielu, niezwykle przydatnych analiz.

Spektrometr laboratoryjny

Spektrometr to specjalne urządzenie, które wykorzystywane jest do otrzymywania, a także analizy widma, które powstaje wskutek oddziaływań różnych rodzajów promieniowania z substancją stałą, ciekłą lub gazową. W zależności od tego, jakie zastosujemy promieniowanie, takie też metody analityczne wyróżnia się w powiązaniu ze spektrometrem.

Różne typy spektrometrów

Wśród wielu dostępnych na rynku spektrometrów jednym z najpopularniejszych spektrometrów o niezwykle szerokim zastosowaniu jest od lat sprawdzony i polecany spektrometr Ramana. Dzięki tego temu typowi spektrometru możliwa jest dokonywanie pomiarów promieniowania rozproszenia Ramana, czyli nieelastycznego rozproszenia fotonów. Tego typu spektrometr (zobacz) najczęściej wykorzystywany jest w analizie i identyfikacji minerałów, a także w analizie jakościowej i ilościowej związków występujący w różnym stanie skupienia.

Spektrometr w różnych odmianach

Na rynku znajdziemy spektrometry występujące w różnych rozmiarach, a także w różnych cenach. Im więcej możliwości tego typu sprzętu, tym wyższa jego cena. Najtańsze są najmniejsze modele, dające możliwość oceny tylko jednej próbki w czasie rzeczywistym.

Rekomendowane artykuły