Jak działa liofilizator?

Liofilizator to sprzęt, który ze względu na swoją budowę i działanie umożliwia suszenie metodą sublimacyjną zamrożonych substancji. W procedurze sublimacji rozpuszczalnik zostaje usunięty w odpowiednich warunkach, czyli pod zmniejszonym ciśnieniem i przy obniżonej temperaturze. Cała procedura odbywa się w czterech fazach: obróbka początkowa, zamrażanie, suszenie pierwotne oraz suszenie wtórne, które…

Do czego służy waga laboratoryjna?

Waga laboratoryjna to urządzenie, które pozwala wyznaczyć masę substancji. Konkretne modele mogą różnić się pod względem zakresu ważenia, liniowości oraz dokładności. Poprzez liniowanie należy rozumieć zdolność urządzenia do zachowania tolerancji liniowej między obciążeniem a wskazaną wartością w pełnym przedziale ważenia.
dygestoria wyciągowe

Czy w każdym laboratorium musi znaleźć się dygestorium?

Laboratorium chemiczne może być bardzo niebezpieczne. Szczególnie chodzi tutaj o takie sytuacje, kiedy nie są przestrzegane przepisy bezpieczeństwa oraz kiedy laboratorium takie, nie jest odpowiednio wyposażone w sprzęt, który takie bezpieczeństwo powinien zapewnić. Oczywiście mówimy tutaj o środkach na przykład ochrony osobistej, jak i o środkach ochrony zbiorowej. Porozmawiajmy sobie…
urządzenia do pomiaru momentu obrotowego

Wyposażenie laboratorium wytrzymałości materiałów

Kiedy mówimy o laboratorium, najczęściej przed oczami staje nam laboratorium chemiczne albo takie, które dość mocno z chemią jest związane. Zapominamy jednak, że laboratorium jest to każde miejsce, w którym przeprowadza się różnego rodzaju pomiary oraz eksperymenty. Na przykład mamy również pracownie lub inaczej laboratoria wytrzymałości materiałów. Jakie maszyny powinny…