Jak zbudowany jest pH-metr? Jak go używać?

ph metr

Jedną z podstawowych właściwości roztworów wodnych jest ich pH. Jest to skala, która określa kwasowość bądź zasadowość związków chemicznych i ich roztworów. Pomiar tej wielkości jest bardzo istotny w wielu gałęziach przemysłu, a także w laboratoriach badawczych. Do pomiaru wykorzystywany jest pH-metr. Jak zbudowane jest to urządzenie i jak go używać?

Budowa

ph metr

Na budowę tego urządzenia od DanLab składają się dwie elektrody – wskaźnikowa i porównawcza. Elektroda wskaźnikowa zanurzona jest w badanym roztworze, natomiast elektroda porównawcza – w roztworze wzorcowym. Za roztwór wzorcowy często przyjmuje się roztwór chlorku srebra (jego pH jest znane i dlatego może służyć jako punkt odniesienia). Wyznaczenie pH roztworu opiera się o pomiar siły elektromotorycznej (SEM) roztworów za pomocą woltomierza, który łączy obie elektrody. Do przeliczenia siły elektromotorycznej na pH wykorzystywane jest równanie Nernsta. Nierzadko elektroda wskaźnikowa i porównawcza są połączone w pojedynczą sondę, dzięki czemu używanie pH-metru jest bardzo proste i wygodne.

Jak używać pH-metru?

Przed pomiarem każdorazowo należy skalibrować pH-metr, wykorzystując do tego celu roztwór wzorcowy. Kiedy urządzenie jest już skalibrowane, można przystąpić do wykonania pomiaru. Ponieważ wartość pomiaru zależy też od temperatury, niektóre urządzenia wyposażone są w mierniki tej wielkości fizycznej. Posługiwanie się sondą pomiarową jest bardzo proste – wystarczy zanurzyć ją w badanym roztworze i odczekać, aż na wyświetlaczy urządzenia pojawi się wynik pomiaru. Po skończonym pomiarze sondę należy przemyć wodą destylowaną i wytrzeć do sucha.

Rekomendowane artykuły